Spotted: Shah Rukh Khan, Aamir Khan, Abhishek Bachchan & Farhan Akhtar at Sarda-Jhunjhunwala Wedding

Rashmi Daryanani , 31 Jan 2012
Shah Rukh Khan with Abhinav Jhunjhunwala, Prerna Sarda and Mr. and Mrs. Sarda

Shah Rukh Khan, Aamir Khan, Abhishek Bachchan, Farhan Akhtar, Madhur Bhandarkar, and many more, were spotted at the wedding of Prerna Sarda (daughter of Ghanshyam Sarda, a Kolkata-based industrialist) and Abhinav Jhunjhunwala (son of Abhishek Jhunjhunwala, the vice chairman of the A.D.A.G. group). Check out the pictures!

Prerna Ghanshyam Sarda
Abhishek Bachchan with Abhinav Jhunjhunwala, Prerna Sarda, Ghanshyam Sarda, Mrs. Sarda and Tina Ambani
Farhan and Adhuna Akhtar with Abhinav and Prerna
Aamir Khan and Kiran Rao
Tina and Anil Ambani welcoming guests
Anupama Verma with Vidhu Vinod Chopra
Madhur Bhandarkar with Abhinav and Prerna Sarda

Related Stories

Related Stories

More Showbiz