20 results for ‘#rajkumar-hirani`

Showbiz
Showbiz
Showbiz
Showbiz

Waiting for Munnabhai Chale Amerika!

Dhruvi Shah, 10 Aug

Showbiz

Raju Hirani Confirms Munnabhai 3 is On Its Way!

Rashmi Daryanani, 22 Aug

Showbiz

Salman Khan Felicitates India's 'Super Idols'

Rashmi Daryanani, 22 Mar

Showbiz

Rajkumar Hirani: "Kids Enjoy Slapstick."

Rashmi Daryanani, 31 Mar